Fashion Style

H&M med nytt designsamarbeid

I dag, onsdag 13. januar, delte H&M nyheten om et nytt desginsamarbeid på sin Instagram story. Men hvem det er med, avsløres ikke før i morgen, kl 15.00 CET. Vi i redaksjonen har diskutert litt hvem det kan være.

I London: Hanna Margrethe Enger

Ingenting H&M gjør er tilfeldig, og vi kan regne med at videoen de la ut inneholder hint om hvem designeren er. Det første vi la merke til var at bakgrunn og skrift var rosa. Videoen starter med en stor X som ser ut som den er skrevet på tykt papir på en skrivemaskin, og fonten som blir brukt er en skrivemaskinfont. Så zoomer den ut og viser flere bokstaver, tall og tegn. Alle endrer seg konstant frem til noen av dem former ord. Mens starten har et vintagepreg, er resten moderne teknologi. Tegn er i stadig bevegelse, men det virker som er et mønster der og at videoen scroller nedover en skjerm. De fleste av disse tegnene finner vi på et hvert tastatur, men blant dem er det også mange hjerter.  Videoen avsluttes med en ny X.

Men hva betyr det?

Siden videoen blander gammel og ny teknologi kan de tyde på at det er en designer som har holdt på lenge. Eventuelt noen som blander nytt og gammelt, eller lar seg inspirere av tidligere mote og designer klær med en moderne vri.

Så er det hjertene og rosa. Her tenker jeg på Kate Spade. De lager både klær, vesker og smykker og ville kunne lage en variert kolleksjon sammen med H&M. Men selskapet ble grunnlagt i 1993, så vi kan regne med de brukte pc og ikke skrivemaskin. Og jeg får ikke X’en til å passe.

En designer som har holdt på siden skrivemaskinens tid, er Vivienne Westwood. Hun er dronningen av Punk og de sier at «Pink is the colour of Punk». I tillegg fyller hun 80 år 8. april, og det hadde vært helt hennes stil å komme med et slikt samarbeid i den forbindelse.

Vi gleder oss til å finne ut hvem det er!

For our english readers:

H&M with a new design collaboration

Today, Wednesday, 13th January, H&M shared the news of a new design collaboration on its Instagram story. But who it is with is not revealed until tomorrow, at 15:00 CET. We in the editorial team have discussed who it might be.

In London: Hanna Margrethe Enger

Nothing H&M does is random, and we can expect the video they posted to contain hints about who the designer is. The first thing we noticed was that the background and writing were pink. The video starts with a large X that looks like it’s written on thick paper on a typewriter, and the font used is a typewriter font. Then it zooms out and we see more letters, numbers, and characters. They all constantly change until some of them form words. While the beginning of the video has a vintage feel, the rest is modern technology. Characters are constantly moving, but there seems to be a pattern there and the video looks like it is scrolling down a screen. Most of these characters we can find on any keyboard, but among them there are also many hearts. The video ends with another X.

But what does that mean?

Since the video mixes old and new technology, it may indicate that it is a designer who has been working for a long time. Or possibly someone who mixes new and old, or is inspired by past fashion and designs clothes with a modern twist.

Then there are the hearts and the pink. Here I think of Kate Spade. They make clothes, bags and jewellery and would be able to create a varied collection together with H&M. But the company was founded in 1993, so we can assume they used computers and not typewriters. And I can’t make the X fit.

One designer who has been working since the age of the typewriter, is Vivienne Westwood. She is the queen of Punk and they say that «Pink is the colour of Punk.» In addition, she turns 80 on 8th April, and it would be entirely her style to do a collaboration like this for her 80th.

We can’t wait to find out who it is!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: