Fashion

Topshop stenger dørene i Oxford Street

Etter 27 år ved Oxford Circus legger Topshop ned flaggskipbutikken sin i London. I november gikk Arcadia, selskapet som eier Topshop, i administrasjon. Nå selger de det 3-etasjes store butikklokalet etter at Sir Philip Green ikke fikk samlet inn penger til å betale ned gjeld etter at salget stupte som følge av pandemien.

I London: Hanna Margrethe Enger

Siden 1994 har Topshop i Oxford Street vært episenteret for tilgjengelig mote. Ingen shoppingtur til London var komplett uten et besøk. Topshop var populær blant alt fra tenåringer som var i ferd med å finne sin egen stil, til kjendiser og kongelige. Hertuginne Kate har ved både private og offentlige anledninger vært kledd i antrekk fra Topshop.

Topshops flaggskip var ikke bare en butikk. Det var et sosialt møtepunkt. Ved inngangen ble man møtt av en DJ som satte stemningen, og det var små utsalg med bubble tea og cup cakes. Én time der ga mye innhold til Instagram. Dette var himmelen for fashionistaer fra verden over.

Et av butikkens høydepunkt var da de samarbeidet med Kate Moss om én kolleksjon i 2007 og én til i 2014. Som et av verdens største stil-ikon var det ikke det ble ville tilstander rundt lanseringene. Folk sto timevis i kø for å sikre seg de ettertraktede plaggene og få et glimt av motestjernen.

De hadde også et samarbeid med Beyoncè, med Ivy Park i 2016. En stor suksess, men mest for Beyoncè som kjøpte ut Sir Philip Green i 2018.

Salget av lokalet i Oxford Street betyr ikke nødvendigvis at det er helt slutt for Topshop, men Oxford Street blir aldri det samme uten. Det var kanskje litt mye folk der og alt for varmt når man var kledd i vintertøy, men få butikker har betydd så mye for så mange. En æra er over.

For our english readers:

Topshop closes its doors in Oxford Street

After 27 years at Oxford Circus, Topshop is closing its flagship store in London. In November, Arcadia, the company that owns Topshop, went into administration. Now they are selling the three-storey storeroom after Sir Philip Green failed to raise money to pay off debts after sales plunged as a result of the pandemic.

In London: Hanna Margrethe Enger

Since 1994, Topshop in Oxford Street has been the epicenter of accessible fashion. No shopping trip to London was complete without a visit. Topshop was popular with everyone from teenagers who were discovering their own style, to celebrities and royalty. The Duchess of Cambridge has been wearing outfits from Topshop both in private and on public occasions.

Topshop’s flagship wasn’t just a store. It was a social meeting point. At the entrance one was greeted by a DJ who set the mood, and there were small stalls selling bubble tea and cupcakes. One hour there provided a lot of content for Instagram. This was heaven for fashionistas from around the world.

One of the store’s highlights was when they collaborated with Kate Moss on a collection in 2007 and anther in 2014. As one of the world’s greatest style icons, the launches were. People stood hours in line to secure the coveted garments and catch a glimpse of the fashion star.

They also partnered with Beyoncè, with the activewear collection Ivy Park in 2016. A huge success, but mostly for Beyoncè, who bought out Sir Philip Green in 2018.

The sale of the property on Oxford Street doesn’t necessarily mean it’s the end of Topshop, but Oxford Street will never be the same without it. There were maybe too many people there and much too hot when you were dressed in winter clothes, but few shops have meant so much to so many. It’s the end of an era.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: