Motenytt

Pluss-size-blogger Hanna Margrethe Enger: Er motefremtiden digital?

Norske Carlings bringer fremtiden til oss med en kleskolleksjon som ikke finnes i virkeligheten. Neo-Ex, som kolleksjonen heter, består av 19 futuristiske plagg fra 100-300 kr. Man setter sammen et antrekk, eller velger et plagg, legger ved et bildet av seg selv man ønsker å bruke og sender inn bestillingen. Så setter 3D-desginere det hele sammen og sender et Instagramklart bilde.

Det finnes allerede kunstige influencere og modeller, så da er dette kanskje et naturlig steg videre? Vi lever store deler av livene våre online, så da kan vel klesskapet vårt også være online. Men kan dette slå an?

På den ene siden er det veldig miljøvennlig, alt som trengs er strøm, som ofte kommer fra fornybar energi som vannkraft. Klærne trenger heller ikke vaskes, som også sparer miljøet. Og de kan ikke kastes. Dette er viktig for Carlings, det brukes masse vann for å produsere stoff og klær, og derfor gir de alle inntektene fra kolleksjonen til Water Aid.

Caarlings neo-Ex2
Alle bilder er via Carlings.

Det tar ikke opp plass i skapet. De aller fleste av oss har ganske fulle garderober, så skal noe nytt inn, må noe gammelt ut. En online garderobe tar ingen plass.

Det er perfekt for Instagram. For å stadig ha nye antrekk må influencere ut og låne klær fra PR-byråer eller kjøpe og levere tilbake, men nå kan de få et nytt antrekk fra mobilen. Det var nettopp det at kunder kjøpte et plagg eller antrekk, for så å levere det tilbake etter de hadde tatt bilder til Instagram, som ga dem ideen til en digital kolleksjon.

På den andre siden kan man ikke bruke klærne, og bruk er jo en stort poeng med klær. Selv om klærne ville koste mye mer hvis de skulle blitt produsert og solgt i butikk, så er det nok mange som syns at 300 kr for et bilde av seg selv i en kul jakke, ikke er verdt det.

For vanlige folk er nok ikke dette noe, men så er ikke de målgruppen heller. Dette er et tilbud til de som lever av Instagram eller har det som hobby.

Jeg tror dette bare er begynnelsen. Om vi kommer til å se flere designere og butikker komme med digitale kolleksjoner, vet jeg ikke. Men konseptet hvor man kan få klær digitalt tilpasset bilder, tror jeg vi vil se mer av. Det er mye mer praktisk og billigere å sende ut en link til en kolleksjon, enn å sende ut masse klær, til influencere og kjendiser. I stedet for å gi bort klær som kanskje bare brukes én gang før det havner i skapet eller gis videre, får firmaene klærne sine fotografert, og kan produsere litt færre plagg.

Carlings 2
Online garderobe fra Carlings.

To our English readers:

Pluss-size-blogger Hanna Margrethe Enger: Is the future of fashion digital?

Norwegian retailer Carlings brings the future to us now with a clothing collection that does not exist in real life. Neo-Ex, as the collection is called, consists of 19 futuristic pieces priced from 10-30 euros. You put together an outfit, or choose a piece of clothing, attach a picture of yourself you want to use, and submit your order. Then 3D designers dress you virtually, and send an Instagram-ready image.

There are already artificial influencers and models, so this may be a natural next step? We live a large portion of our lives online, so we might as well have an online wardrobe. But could this be a hit?

On the one hand, it is very environmentally friendly; all that is needed is electricity, which often comes from renewable energy like hydropower. Also, the clothes do not need to be washed, which saves the environment as well. And the clothes cannot be thrown away.

The environmental aspect is important for Carlings, so much water is wasted when producing fabric and clothes, which is why they are giving all the revenue from the collection to Water Aid.

Carling Neo-ex1
All photos via Carlings.

It does not take up space in the closet. Most of us have quite full wardrobes, so if we buy something new, we should get rid of something old. An online wardrobe takes up no space at all.

It’s perfect for Instagram. To always have new outfits to post, influencers have to borrow clothes from PR agencies or buy and then return them, but now they can get a new outfit straight from their mobile phone. It was actually customers buying a garment or outfit, then returning it after they had taken pictures for Instagram, which gave Carlings the idea of creating ​​a digital collection.

On the other hand, you cannot wear the clothes, and that is kind of a big point with clothes. Although the clothes would cost a lot more if they were to be manufactured and sold in store, there are probably many people who think that 30 euros for a picture of themselves in a cool jacket is not worth it.

This is probably not something for ordinary people, but they are not the target audience either. This is for those who make a living on Instagram or have it as a hobby.

I think this is just the beginning. Are we going to see more designers and stores release digital collections? I don’t know. But the concept where you can get clothes digitally adapted onto images, is something I think we will see more of. It’s much more convenient and cheaper to send out a link to a collection, than sending out lots of clothes, to influencers and celebrities. Instead of giving away clothes that may only be used once before it is hung in the closet or given away, the companies get their clothes photographed, and they can produce fewer garments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: