Motenytt

Vintageshopping i London

Det er mange grunner til å velge å kjøpe brukt. Det er miljøvennlig, man får plagg ingen andre har, klær i en kvalitet man ikke får i nye uten å betalte flere tusen kroner for, og prisen på en Chanel-veske er litt mer overkommelig når den er brukt.

TEKST: HANNA MARGRETHE ENGER

I London har de alt, men det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av butikker. Det er butikker som spesialiserer seg på brukte designvarer, butikker som har kjoler fra 40-tallet og Fila-gensere fra 90-tallet, og butikker som har møbler til klær via bøker og bilder.

Designervarer
Å gå på skattejakt i vintagebutikker er ikke for alle. Heldigvis er det flere butikker som gjør jobben for deg. Dette er ikke stedet å gjøre et kupp, butikkene tar markedspris, men du kan stole på at du kjøper ekte vare.

One of a kind
Du finner utallige fargerike og nydelige kjoler i butikken «One of a kind».

One of a kind, 259 Portobello road, Notting Hill
Dette er en drøm av en butikk. De har kjoler som ser ut som de kommer rett ut av et kostymedrama, sko David Bowie kunne brukt på 70-tallet og designervesker av høy kvalitet. Lokalet er smalt, men høyt under taket, og de bruker all plass de kan. Det føles nesten som å stige inn i et stort klesskap når man entrer butikken.

Hardware vintage
Chanelsmykker fra «Hardware vintage jewellery».

Hardware vintage jewellery, 214 Oxford StreetMary’s living and giving
Ikke en butikk etter vanlig definisjon, men en butikk-i-butikk. De holder til i Topshop Oxford Circus og i Knightsbridge, og begge butikkene har et fantastisk utvalg av vintage designersmykker. Utvalget av Chanelsmykker er spesielt bra, men man finner også mye Givenchy og Dior. Hvis prisen på designersmykkene er litt for høy, har de også masse nydelige smykker fra forskjellige tiår til en brøkdel av prisen.

livingandgiving_islington
Fra «Mary’s living and giving» i Islington.

Mary’s living and giving
Disse butikkene er et samarbeid mellom Save The Children (Redd barna) og business- og butikkekspert Mary Portas. Her fylles hyllene med nøye utvalgte varer av høy kvalitet. Du kan finne alt fra en silkebluse fra YSL til en kjole fra Topshop og pumps fra Next eller Prada. Butikkene ligger over hele London, blant annet i Islington, Nottinghill, Hampstead, Fulham og Wimbledon.

Skattejakt og kupp
For å gjøre et skikkelig kupp trengs tre ting; tid, tålmodighet og flaks. De virkelige kuppene gjøres i «charity shops», Fretex og UFF i Norge. Der er alle varene donasjoner, og butikken kan da ta mindre betalt for dem. Som for eksempel et par Repetto-ballerinasko som koster ca 2.000 kr nye, til salgs for £15 (ca 160 kr). (British Red Cross i Portebello road).

Det finnes flere titalls slike butikker i London, blant annet Oxfam, Cancer Research, British Heart Foundation og Fara. Disse er butikker man må lete litt i for å finne kuppene. Det er ofte finere ting i de finere strøkene av byen. Det ligger flere gode butikker i Nottinghill, i og rundt Portebello road.

Beyond retro (1)
Tre av Englands fire «Beyond Retro» er lokalisert i London, den fjerde ligger i Brighton.

Beyond retro, 58-59 Great Marlborough Street
Dette er en klassiker med flere butikker i London. Dette er butikker hvor alt er nøye plukket ut av vintageeksperter. Ingenting er valgt tilfeldig, her har de full oversikt over trender, både hva som skjer på catwalken og på gata. Dette er butikken for de som vil føle gleden over å ha funnet noe spennende på egenhånd, men uten å måtte bruke for mye tid. Den mest populære butikken ligger i Soho, men det finnes også en butikk i Bethnal Green og i Dalston.

Retromania
«Retromania London» har to etasjer med vintageskatter.

Retromania London, 6 Upper Tachbrook Street
Denne butikken i Pimlico drives av «Fara», en veldedighetsorganisasjon, men skiller seg ut fra andre liknende butikker. Her står trender sentralt og kun de beste varene finner veien til hyllene. De har kjoler fra 40-tallet og øredobber fra 80-tallet, iblandet diverse designerplagg. Man må lete litt, men her er det mange skatter som venter på nye eiere.

Brick Lane Vintage
På «The Brick Lane vintage market» kan du finne klær fra helt tilbake til 1920-tallet.

The Brick Lane vintage market, 85 Brick Lane
Den ultimate skattejakten. Dette er en labyrint av klær, sko, vesker, vinylplater, møbler og smykker. Siden dette er et marked kan kvaliteten på varene variere, men har man tid og energi til å lete, finner man garantert masse fint. De holder åpent mandag til søndag.

To our English readers:

Vintage shopping in London

There are many reasons to choose to buy second hand. It is environmentally friendly, one gets pieces no one else has, clothes in a quality one does not get in new clothes without paying several hundred pounds, and the price of a Chanel bag is a little more affordable when bought second hand.

In London, they have everything, but it can be difficult to navigate the jungle of shops. There are shops specialising in secondhand and vintage designer goods, stores that have dresses from the 40’s and Fila sweaters from the 90’s, and shops that have everything from furniture to clothing via books and pictures.

Designer items
Going on a treasure hunt in vintage stores is not for everyone. Fortunately, several stores do the job for you. This is not the place to make a bargain, the stores take market price, but you can trust that you are buying the real deal, and not fakes.

One of a kind
You will find countless colorful and gorgeous dresses in the “One of a kind” store.

One Of A Kind, 259 Portobello Road, Notting Hill
This is a dream of a shop. They have dresses that look like they come straight out of a costume drama, shoes David Bowie could use in the 70s, and high quality designer bags. The room is narrow, but with high ceiling, and they use all the space they can. It almost feels like stepping into a large closet when entering.

Hardware vintage
Chanel jewelry from “Hardware vintage jewelery”.

Hardware Vintage Jewellery, 214 Oxford Street
Not a store by standard definition, but a store-in-store. They are located in Topshop Oxford Circus and have a fantastic selection of vintage designer jewelery. The selection of Chanel jewelery is particularly good, but there is also a lot of Givenchy and Dior. If the price of the designer jewelry is a little too high, they also have lots of lovely jewelry from different decades at a fraction of the price.

livingandgiving_islington
The «Mary’s living and giving» in Islington.

Mary’s Living and Giving
These stores are a collaboration between Save The Children and the business and retail expert Mary Portas. Here, the shelves are filled with carefully selected high quality items. You can find everything from a YSL slik blouse to a Topshop dress, and pumps from Next or Prada. The stores are all over London, including Islington, Nottinghill, Hampstead, Fulham and Wimbledon.

Treasure hunt and bargains
To make a real bargain, three things are needed: time, patience and luck. The real bargains are made in charity shops. (Fretex and UFF in Norway.) Their items are all donations, and the store can then charge less for them. For example, a pair of Repetto ballerina shoes that cost about £200, for sale for £15. (British Red Cross in Portebello road).

There are dozens of such stores in London, including Oxfam, Cancer Research, British Heart Foundation and Fara. These shops require some time to search the racks for the best items. There are often higher quality items in the more expensive parts of the city. There are several good ones in Nottinghill, in and around Portebello road.

Beyond retro (1)
Three of England’s four «Beyond Retro» are located in London, the fourth is in Brighton.

Beyond Retro, 58-59 Great Marlborough Street
This is a classic, with several shops in London. These are stores where vintage experts carefully pick everything out. Nothing is chosen at random, here they are always on top of trends, both what happens on the catwalk and on the street. This is the store for those who want to feel the joy of having found something exciting on their own, but without having to spend too much time. The most popular shop is in Soho, but there is also a store in Bethnal Green and Dalston.

Retromania
«Retromania London» has two floors of vintage goodies.

Retromania, 6 Upper Tachbrook Street
Fara, a charity organization, runs this store in Pimlico, but it stands out from Fara’s other stores. Here, trends are central and only the best items find their way to the shelves. They have dresses from the 40’s and earrings from the 80’s, mixed with various designer pieces. You might have to spend some time going through everything, but they have many treasures waiting for new owners.

Brick Lane Vintage
At «The Brick Lane vintage market» you can find clothes as far back as the 1920s.

The Brick Lane Vintage Marked, 85 Brick Lane
The ultimate treasure hunt. This is a maze of clothes, shoes, bags, vinyl records, furniture and jewelry. Since this is a market, the quality of the items can vary, but if you have time and energy to search, you will find many great things. They are open Monday to Friday.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: