Tips

Reiseguide til vakre Marrakech – byen er som tatt ut fra eventyret “Tusen og en natt”

Om du ønsker å unne deg en fargerik og eksotisk opplevelse i 2019, er Marrakech midt i blinken! Du får sett og gjort masse i løpet av en langhelg, og skal du reise rundt omkring i Marokko er byen et perfekt utgangspunkt.

Flyturen fra Oslo tar i underkant av 5 timer, og fra Marrakech Menara flyplass er det ca. 20 minutter med bil til sentrum. Hvis dette er din første tur til storbyen, kan det lønne seg å forhåndsbestille en taxi som tar deg direkte til hotellet. Da slipper du å starte ferien med å bli «lurt» av en sjåfør som sier at taxtameteret ikke virker, eller at han ikke har veksel. En annen ting som kan være greit å tenke på, er at gamlebyen er bilfri. Det vil si at taxien ikke kjører deg helt frem til hotell døren. Pakketips: reis lett og ikke ta med altfor mye å bære på, om du bor i gamlebyen.

Dirham (MAD) er navnet på den marokkanske valutaen. Det lønner seg å ha med litt dirham på forhånd, da det kan være vanskelig å få tak i minibanker enkelte steder. Men det går fint ann å ha med euro eller dollar i kontanter, og veksle de inn i lokal valuta i en av de mange veksle kioskene som finnes over alt.

Vi valgte å bo i en «Riad», et marokkansk gjestehus eller en bed & breakfast som det også heter, fremfor et hotell for å få en autentisk opplevelse. Disse riadene har ofte en hage med eksotiske planter eller en fontene i midten av bygningen. Vår Riad Papillon hadde en takterrasse hvor vi nøt en god frokost i solen hver morgen, som var en fin start på dagen før vi beveget oss ut i «kaoset». Å bo i en riad i Marokko er ikke bare balsam for sjelen, men også en drøm for deg som er interessert i interiørdesign.

sunny-marrakech
Fra takterrassen på Riad Papillon.

Medinaen (gamlebyen) som ligger midt i Marrakech er omringet av en høy murvegg, som ble bygget i det 12. århundre for å beskytte de som bodde der. Byen er delt i to verdener kan man si, en innenfor og utenfor Medinaen. Innbyggerne er flinke til å holde Medinaen forholdsvis fri for søppel på tross av all aktiviteten som skjer fra morgen til kveld.

img_4444
En av de mange inngangene til Medinaen.

Souken som ligger i hjertet av Medinaen og nord for den berømte plassen Jemaa al-Fnaa, er det store markedet som har eksistert i hundrevis av år med utallige små boder. Det selges alt fra frukt og grønnsaker, krydder, såper, gullsmykker, fantastisk håndlagde krukker, speil, lamper, sandaler, tepper, skinnvesker og mye mye mer. Souken åpner rundt kl 09.00 hver morgen og de fleste bodene stenger kl 21.00 på kvelden, og noen av bodene holder stengt fredager. Lukten og temperaturen på markedet er til å bli svimmel av, men for en fantastisk opplevelse! Selv om Medinaen er bilfri, må du passe deg for motorsyklene og syklene som plutselig kommer susende forbi i de trange gatene.

img_4289
Vakker fasade på en av smykkebutikkene i Medinaen.

Shoppingopplevelsen er litt hva du gjør den til. Om pruting ikke er helt din greie, blir det dyrt å handle. Marrakech er på ingen måte et billig shopping mekka. Pruting er lov, og litt forventet. Selgerne starter ofte med en høy pris men møter deg gjerne på halve veien. Vi kjøpte med oss et par nydelige lamper, hvor selgeren først ville ha 2.500 dirham for begge, men etter litt frem og tilbake, fikk vi til slutt begge lampene for 1.000 dirham. Om du ikke får det som du vil, er det best å takke høflig nei, og dra fra boden med et smil om munnen. Det er nok en ny mulighet for en bedre pris rundt neste sving.

img_4482

 

This slideshow requires JavaScript.

Gatene i Souken er mange og trange, og du vil mest sannsynlig rote deg bort et par ganger, men det er litt av sjarmen. Det er lurt å ta med seg et kart som deles ut gratis over alt, eller laste ned en app med kart over byen. Vi brukte appen «MarrakechRiad», den er veldig lett å bruke og i tillegg til kartet viser den spisesteder, severdigheter og restauranter som serverer alkohol. Man kan alltids spørre innbyggerne om veien, men vær da klar over at de vil be om noen dirhams som takk for hjelpen. Om du virkelig står fast og ikke finner ut av hvilken vei du skal gå, kan det lønne seg å spørre noen som jobber i bodene for «gratis» veiledning.

Det er utrolig mange fristende spisesteder og restauranter i byen. Vi hadde frokost inkludert på Riaden vår, men spiste både lunsj og middag ute. «Tagine» som er en tradisjonell gryterett med kylling, lam eller oksekjøtt og masse deilige grønnsaker, er et must å smake på! Om du ønsker å ta et glass vin til maten, kan det være lurt å sjekke om restauranten serverer alkohol. Det er nemlig ikke alle som gjør det. De fleste spisestedene har menyen utstilt ved inngangspartiet, så det er fort gjort å finne ut av alkoholserveringen. Vi anbefaler restaurantene Café Arabe, Max & Jan og Le Marrakchi.

img_4473
Inngangen til “Cafe Arabe” i typisk marrokansk stil.
img_4454
Menyen på takterrassen til “Max & Jan”, er ikke en typisk meny. Men en tavle som servitøren tar med til gjestene fra bord til bord.

Den store livlige markedsplassen Jemaa El-Fnaa er spektakulær og holder det gående fra klokken 06.00 om morgenen til kl 01.00 på natten. Det er menneskemylder, historiefortellere, musikanter, kobratemmere, matboder, juiceboder, apekatter i bånd, kafeer, restauranter, og tradisjonell hennamaling til en billig penge. Plassen er i nærheten av den største moskeen i Marrakech, Koutoubia, som ble ferdig bygd en gang på 11. tallet.

img_4497
Flaskelek på torget Jemaa El-Fnaa.

 

This slideshow requires JavaScript.

img_4388
Moskeen Koutoubia, ved Jamaa El-Fnaa.

Vi var heldige med været nå i januar, og hadde ca. 20 grader celsius midt på dagen. Men vi var veldig glad for at vi hadde tatt med oss vinterjakkene fra Norge, da temperaturen falt ned til 5 grader på kvelden. Juni, juli og august er fine måneder å reise til Marrakech om du ønsker å gå i kjole og t-skjorte fra morgen til kveld. Viktigst av alt uansett årstid er gode sko! Byen oppleves best til fots.

Av severdigheter anbefaler vi Palais Bahia, Palais El Badi, Jardin Majorelle og museet til Yves Saint Laurent. Sistnevnte blir det fort lang kø utenfor, så det lønner seg å dra dit tidlig gjerne ved åpningstiden rundt kl 08.00 og ikke midt på dagen.

 

DCIM100GOPROGOPR0159.JPG
Palais El Badi.
img_4432
Du risikerer lang kø utenfor Jardin Majorelle, om du ikke kommer tidlig.

img_4427

Når det så er på tide å reise hjem igjen, er det veldig viktig å beregne å være på flyplassen i god tid før avgang. Norwegian skranken sjekket inn både fly som skulle til Stockholm, og Helsinki samtidig med vårt fly til Oslo. Det tok sin tid! Etter innsjekking er det x-antall passkontroller. Alt i alt brukte vi rundt 1 time 45 min fra vi kom på flyplassen til vi nådde gaten vår.

To our English readers:

Travel guide to beautiful Marrakech – the city is taken straight out of  “A Thousand And One Nights”

If you want to treat yourself with a colorful and exotic experience in 2019, Marrakech is the place to go! You get to see and do lots during a weekend, and if you are traveling around Morocco, the city is a perfect starting point.

The flight from Oslo takes just under 5 hours, and from Marrakech Menara airport it is approx. 20 minutes by car to downtown. If this is your first trip to the big city, it may be a good idea to book a taxi in advance that will take you directly to the hotel. Then you do not have to start your holiday being “cheated” by a taxi-driver who says that the taximeter doesn’t work or that he dont have change. Another thing that might be a good idea to think about is that the old town is car-free. That is, the taxies can’t drive you all the way to the hotel door. Package tips: travel lightly and do not bring too much to carry, if you live in the old town.

Dirham (MAD) is the name of the Moroccan currency. You should bring some dirham in advance, as it can be difficult to find ATMs in some parts of the city. You can also bring euro or dollars in cash, and exchange them into local currency in one of the many changing kiosks found everywhere.

We choosed to stay in a “Riad”, a Moroccan guesthouse or a bed and breakfast as it is called, rather than a hotel for an authentic experience. These riads often have a garden with exotic plants or a fountain in the middle of the building. Our Riad Papillon had a rooftop terrace where we enjoyed a good breakfast in the sun each morning, as this was a great start of the day before we moved out into the “chaos”. Living in a riad in Morocco is not only a balm for the soul, but also a dream for those interested in interior design.

The Medina (Old Town), located in the heart of Marrakech, is surrounded by a high brick wall, built in the 12th century to protect those who lived there. The city is kind of divided into two worlds, one on the inside and one on the outside of the Medina. The Medina is relatively free of garbage despite all the activity going on from morning to night.

The Souk, located in the heart of the Medina and north of the famous Jemaa al-Fnaa square, is the vast market that has existed for hundreds of years with countless small stalls. It sells everything from fruits and vegetables, spices, soaps, gold jewelry, wonderful handmade jars, mirrors, lamps, sandals, rugs, leather bags and much much more. The souk opens around 9am every morning and most of the stalls close at 9pm, and some of them are closed on Fridays. The smell and the temperature of the market might make you a bit dizzy, but what a wonderful experience! Although the Medina is car-free, beware of the motorcycles and the bikes that suddenly comes rushing in the narrow streets.

The shopping experience is what you make it. If haggling is not your thing, the shopping will be an expensive experience. Marrakech is by no means a cheap shopping mecca. Haggling is allowed and expected. The sellers often start with a high price but will gladly meet you half way. We bought a couple of lovely lamps, where the seller first wanted 2,500 dirhams for both, but after a little back and forth, we finally got both lamps for 1,000 dirhams. If you don’t get what you want, it’s best to thank politely, and leave the booth with a smile. There is probably another opportunity for a better price around the next corner.

The streets of the Souk are many and narrow, and you will most likely lose direction a couple of times, but it’s a bit of a charm. It’s a good idea to bring along a map that is distributed free of charge, or download an app with maps of the city. We used the app “MarrakechRiad”, it is very easy to use and in addition to the map it shows the eating places, sights and restaurants that serve alcohol. You can always ask the inhabitants about the road, but be aware that they will ask for some dirhams as a thank you for your help. If you are really stuck and can’t figure out which way to go, you might want to ask someone who works in the stalls for “free” guidance.

There are a lot of tempting restaurants in town. We had breakfast included at our riad, but ate lunch and dinner outside. “Tagine” which is a traditional stew with chicken, lamb or beef and lots of delicious vegetables, is a must to taste! If you want to have a glass of wine with your food, you may want to check if the restaurant serves alcohol. Not everyone does! Most of the eating places have the menu on display at the entrance, so it is quickly made to find out about the alcohol service. We recommend the restaurants Café Arabe, Max & Jan and Le Marrakchi.

The large lively marketplace of Jemaa El-Fnaa is spectacular and runs from 06:00 in the morning until 01:00 at night. There are crowds, storytellers, musicians, cobblers, food stalls, juice stands, monkeys in leashes, cafes, restaurants, and traditional hen painting for a cheap price. The square is near the largest mosque in Marrakech, Koutoubia, which was completed once in the 11th century.

We were lucky with the weather now in January and had approx. 20 degrees Celsius in the middle of the day. But we were very happy that we had brought our winter jackets from Norway, as the temperature dropped to 5 degrees in the evening. June, July and August are great months to travel to Marrakech if you want to wear a dress or a t-shirt from early morning to late hours. Most important of all regardless of the season are good shoes! The city is best experienced on foot.

Of the sights we recommend you to see the Palais Bahia, the Palais El Badi, the Jardin Majorelle and the museum of Yves Saint Laurent. You should visit Jardin Majorelle early in the morning around opening hours (08.00), as it tends to be long queues in the middle of the day.

When it’s time to return home, it is VERY important to calculate to be at the airport well in advance of departure. Norwegian airline checked in both flights that were going to Stockholm and Helsinki, at the same time as our flight to Oslo. And oh my this took some time! After check in, there are more than one passport checks. All in all, we spent around 1 hour 45 mins from the time we arrived at the airport until we reached our gate.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: