Style

Hjemmelaget munnbind uten å sy. Beskyttelse med stil.

Det er en merkelig tid nå. Ingen ting er som normalen, og vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Det å ta seg en tur ut i frisk luft er godt for både kropp og sjel, men det er også viktig vi beskytter oss selv og hverandre.

Tekst og foto: Hanna Margrethe Enger

Her i London er vi i lockdown. Skoler og barnehager er stengt. Alle som kan, må jobbe hjemmefra. Puber, barer, restauranter og kafeer er stengt, kun tillatt med take away. Alle butikker som ikke regnes som essensielle er stengt, bare matbutikker, postkontor og apotek holder åpnet. Det er strenge regler for hvor mange som kan handle samtidig og folk står i kø, med to-meters avstand, for å komme inn.

Vi får lov til å gå ut og handle mat o.l., mosjonere ute, alene, én gang om dagen og reise til jobb for de som må det. Ellers skal vi holde oss hjemme. Det er ikke noe påbud om å bruke munnbind når man er ute, men noen velger å gjøre det.

Beskyttende munnbind har vært vanskelig å finne, men heldigvis kan man lage dem selv. Som et lite pluss gir selvlagde masker en mulighet til å beholde litt av sin egen personlighet, da de masseproduserte, engangsmunnbindene er veldig anonyme. Merk, de gir ikke 100% beskyttelse, håndvask og fysisk avstand er viktig selv når man bruker munnbind.

Det finnes mange tips til hvordan sy munnbind selv, men ikke alle har tilgang til symaskin. Heldigvis finnes det masse smarte folk på internett som har alternativer. Dette er det enkleste.

Alt man trenger er et kvadratisk skjerf og to strikker. Hårstrikker er mest behagelig, men gummistrikk gjør jobben. Skjerfet må ikke være for stort, for da blir masken altfor tykk. Jeg har brukt et som er ca 40×40 cm. Man kan også bruke t-skjorter eller sengetøy og klippe ut flere stoffkvadrater. Et gammelt dynetrekk kan bli til mange munnbind.

Her følger steg for steg i bilder:

Legg skjerfet eller stoffet med utsiden ned.Bilde 5

Brett fra overside og nedside mot midten.
Bilde 4

Brett de to sidene.
Bilde 3

Tre en strikk på hver side, ca ¼ inn.
Bilde 2Brett ytterkantene inn.
Bilde 1Tre stikkene rundt ørene og juster munnbindet. Store solbriller gir ekstra beskyttelse og holder munnbindet på plass

For our english readers:

Homemade, no sew masks. Protection with style.

It’s a strange time now. Nothing is normal and we do not know how long it will last. Taking a walk in the fresh air is good for both body and soul, but it is also important that we protect ourselves and each other.

Text and photos: Hanna Margrethe Enger

Here in London we are in lockdown. Schools and nurseries are closed. Everyone who can, must work from home. Pubs, bars, restaurants and cafes are closed, only allowing take away. All stores that are not considered essential are closed, only grocery stores, post offices and pharmacies keep open. There are strict rules for how many people can shop at the same time and people are queuing, two meters apart, to get inside.

We are allowed to go out and shop food and the like, exercise outside, alone, once a day and travel to work for those who need to. Otherwise, we have to stay home. We required to use masks when out, but some choose to do so.

Protective masks have been difficult to find, but fortunately, you can make them yourself.

As a small plus, self-made masks provide an opportunity to retain some of ones own personality, as the mass-produced, disposable mouthpieces are very anonymous.

There are many tips on how to sew masks yourself, but not everyone has access to a sewing machine. Fortunately, there are plenty of smart people on the internet providing options that require no sewing.

This is the easiest version.

All you need is a square scarf and two elastic bands. Hair ties are most comfortable, but rubber bands do the job. The scarf must not be too large, because then the mask becomes too thick. I have used one that is about 40×40 cm. You can also use t-shirts or bedding and cut out several fabric squares. An old duvet cover can be made into several masks

Here are step-by-step pictures.

Note, they do not provide 100% protection, hand washing and physical distance are important even when using a mask.

Place the scarf or fabric face down.

Bilde 5Fold from the top to the bottom to the middle.

Bilde 4Fold the two sides.

Bilde 3Thread an elastic band on each side, about ¼ in.

Bilde 2Fold in the outer edges.

Bilde 1Thread the hairbands around the ears and adjust the mouthpiece. Large sunglasses provide extra protection and keep the mouthpiece in place.
Bilde6

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: